The Sabbath was made for the benefit of man; and to knowingly transgress the holy commandment forbidding labor upon the seventh day is a crime in the sight of heaven which was of such magnitude under the Mosaic law as to require the death of the offender. But this was not all that the offender was to suffer, for God would not take a transgressor of His law to heaven. He must suffer the second death, which is the full and final penalty for the transgressor of the law of God. {1T 533.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 91. 533.     Fra side 533 i den engelske udgave.tilbage

Sabbatens rette helligholdelse

Sabbaten blev til for menneskenes bedste og en bevidst overtrædelse af det hellige bud, som forbyder arbejde på den syvende-dag, er i himmelens øjne en forbrydelse så stor, at den mosariske lov krævede overtræderens død. Men dette var ikke alt, hvad forbryderen måtte lide; Gud ville ikke give en overtræder af hans lov adgang til himmelen. Han må lide en anden død, som er den fulde og endelige straf for den, der overtræder Guds lov. Vejl f menigh bd 1 side 147-148]

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.