Those who have broken down by physical exertion must have less labor, and that which is light and pleasant. But to shut them away from all labor and exercise would in many cases prove their ruin. The will goes with the labor of their hands, and those accustomed to labor would feel that they were only machines to be acted upon by physicians and attendants, and the imagination would become diseased. Inactivity is the greatest curse that could come upon such. Their powers become so dormant that it is impossible for them to resist disease and languor, as they must do in order to regain health. {1T 556.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 556.     Fra side 556 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Dem, som er nedbrudt af fysiske anstrengelser, må have mindre og lettere og mere behageligt arbejde. Men blev de frataget al arbejde og enhver udfoldelse, vil det i mange tilfælde forårsage deres ødelæggelse. Viljen følger med deres hænders arbejde og dem, som har vænnet sig til at arbejde, vil føle at de kun var maskiner, der blev behandlet af lægerne og sygeplejerskerne og fantasien vil blive sygelig. Passivitet vil for disse være den største forbandelse. Deres kræfter slumrer så meget, at det vil være umuligt for dem at modstå sygdomme og sløvhed, som de må modstå for at genvinde sundheden.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.