Dr. E has made a great mistake in regard to exercise and amusements, and a still greater in his teaching concerning religious experience and religious excitement. The religion of the Bible is not detrimental to the health of body or mind. The exalting influence of the Spirit of God is the best restorative for the sick. Heaven is all health, and the more fully the heavenly influences are felt the more sure the recovery of the believing invalid. The influence of such views as are advanced by Dr. E has reached us as a people in some degree. Sabbathkeeping health reformers must be free from all these. Every true and real reform will bring us nearer to God and heaven, closer to the side of Jesus, and increase our knowledge of spiritual things and deepen in us the holiness of Christian experience. {1T 556.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 556.     Fra side 556 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Dr E har taget fejl med hensyn til fornøjelsesaktiviteter og morskab og endnu mere med hans lære omkring religiøs erfaring og religiøse aktiviteter. Bibelens religion er ikke skadelig for kroppens eller sindets sundhed. Guds Ånds ophøjende indflydelse er den bedste styrke for den syge. Himlen er altid sund og frisk. Jo mere den himmelske påvirkning føles til fulde, jo mere sikker er helbredelsen for den troende patient. Påvirkningen af de synspunkter, som Dr E har fremsat, har i et vist omfang nået os som et folk. Sabbatsholdene helsereformatorere må befri sig fra alle disse synspunkter. Enhver sand og oprigtig fornyelse vil bringe os nærmere til Gud og himlen, tættere til Jesu side og forøge vor kundskab til det åndelige og gøre den kristne hellighed dybere.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.