It is true that there are unbalanced minds that impose upon themselves fasting which the Scriptures do not teach, and prayers and privation of rest and sleep which God has never required. Such are not prospered and sustained in their voluntary acts of righteousness. They have a pharisaical religion which is not of Christ, but of themselves. They trust in their good works for salvation, vainly hoping to earn heaven by their meritorious works instead of relying, as every sinner should, upon the merits of a crucified, risen, and exalted Saviour. These are almost sure to become sickly. But Christ and true godliness are health to the body and strength to the soul. {1T 556.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 556.     Fra side 556 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Det er sandt at der er uafbalancerede mennesker, som pålægger sig selv faste, hvad skriften ellers ikke kræver og beder bønner undgår hvile og søvn, hvad Gud aldrig har gjort krav på. Disse har ikke heldet med sig eller får støtte i deres retfærdiggørende velvillighed. De har en farisæisk religion, som ikke er fra Kristus, men fra dem selv. De stoler på deres gode gerninger for frelse og håber forgæves at fortjene sig til himlen ved (557) deres fortjenstfulde gerninger i stedet for at stole på, hvad enhver synder bør, på en korsfæstet oprejst og ophøjet Frelsers fortjeneste. Disse er næsten sikre på at blive syge. Men Kristus og sand gudsfrygt er sundt for legemet og styrke for sjælen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.