Let invalids do something instead of occupying their minds with a simple play, which lowers them in their own estimation and leads them to think their lives useless. Keep the power of the will awake, for the will aroused and rightly directed is a potent soother of the nerves. Invalids are far happier to be employed, and their recovery is more easily effected. {1T 557.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 557.     Fra side 557 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Lad de syge gøre noget i stedet for at de fylder deres tanker med simpel morskab, som forringer deres egen vurderingsevne og får dem til at tro, at de lever unyttigt. Hold viljens kraft vågen, for en vågen og rigtig rettet vilje er en stærk lindring for nerverne. Syge er langt gladere for at blive beskæftiget og deres helbredelse kommer lettere.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.