I saw that it would be far better for Sister F to be with her family by herself and feel the responsibilities resting upon her. This would awaken into life her dormant energies. I was shown that the broken-up condition of this dear family while at ----- was unfavorable to the education and training of their children. For their own good these children should be learning to take responsibilities in household labor and should feel that some burdens in life rest upon them. The mother, engaged in the education and training of her children, is employed in the very work which God has assigned to her and for the sake of which He has in mercy heard the prayers offered for her recovery. While she should shun wearing labor, she should above all avoid a life of inactivity. {1T 557.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 557.     Fra side 557 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Jeg så at det vil være langt bedre for søster F, at hun selv blev hos sin familie og mærkede sit ansvar hvile på sig. Det ville vække de slumrende kræfter i hende. Jeg fik vist at denne kære families opbrydende tilstand, så længe de var i ___, var ugunstig for deres børns uddannelse og opvækst. For deres skyld burde disse børn lære at påtage sig ansvar, at holde hjemme og bør føle at nogle af livets byrder påhviler dem. Moderen, som er i færd med at opdrage og oplære sine børn, er i gang med netop det arbejde, som Gud havde tiltænkt hende. Og som svar på at han, i sin nåde, hørte bønner, (558) fik hun helbredelse. Selv om hun bør undgå trættende arbejde, bør hun, frem for alt, undgå et passivt liv.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.