When the vision was given me at Rochester, New York, I saw that it would be far better for these parents and children to form a family by themselves. The children should each do a part of the family labor and thus obtain a valuable education which could not be obtained in any other way. Life at ----- or in any other place, surrounded by waiters and helpers, is the greatest possible injury to mothers and children. Jesus invites Sister F to find rest in Him and to let her mind receive a healthy tone by dwelling upon heavenly things and earnestly seeking to bring up her little flock in the nurture and admonition of the Lord. In this way she can best assist her husband by relieving him of the feeling that she must be the object of so much of his attention, care, and sympathy. {1T 558.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 558.     Fra side 558 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Da jeg fik synet i Rochester, New York så jeg at det vil være langt bedre for disse forældre og børn at selv danne sig en familie. Børnene burde, hver især, gøre deres del i familiens arbejde og således få en værdifuld uddannelse som ikke kan fås på nogen anden måde. Livet i ___ eller på nogen andre steder hvor man er omgivet af tjenende og hjælpende mennesker, er til størst mulig skade for mødre og børn. Jesus indbyder søster F til at finde hvile i ham og lade hendes sind modtage en sundhed ved at dvæle ved det himmelske og alvorligt forsøge at opdrage sin lille hjord i Herrens opfostring og formaning. På den måde kan hun bedst hjælpe sin mand, ved at afhjælpe hans opmærksomhed, bekymring og sympati for hendes følelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.