As to the extent of the accommodations of the Health Institute at Battle Creek, I was shown, as I have before stated, that we should have such an institution, small at its commencement, and cautiously increased, as good physicians and helpers could be procured and means raised, and as the wants of invalids should demand; and all should be conducted in strict accordance with the principles and humble spirit of the third angel’s message. And as I have seen the large calculations hastily urged by those who have taken a leading part in the work, I have felt alarmed, and in many private conversations and in letters I have warned these brethren to move cautiously. My reasons for this are that without the special blessing of God there are several ways in which this enterprise might be hindered, for a time at least, any one of which would be detrimental to the institution and an injury to the cause. Should the physicians fail, through sickness, death, or any other cause, to fill their places, the work would be hindered till others were raised up; or should means fail to come in when extensive buildings were in process of erection, and the work stop, capital would be sunk, and a general discouragement would come over all interested; also there might be a lack of patients to occupy present accommodations, consequently a lack of means to meet present expenses. With all the efforts in every department put forth in a correct and judicious manner, and with the blessing of God, the institution will prove a glorious success, while a single failure in any one direction might sooner or later prove a great injury. It should not be forgotten that out of many hygienic institutions started in the United States within the last twenty-five years but few maintain even a visible existence at the present time. {1T 558.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 558.     Fra side 558 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Med hensyn til omfanget af Battle Creek helseinstitutionens faciliteter for overnatning og spisning, fik jeg vist, som jeg sagde før, at vi bør have en sådan institution. Den begynder som lille og vokser ganske forsigtigt, eftersom gode læger og sygehjælpere skal uddannes og midler skal skaffes, efter hvad de syge kræver. Og alle bør ledes i nøje overensstemmelse med den tredje engels budskabs principper og ydmyge ånd. Og idet jeg har set de store beregninger fra dem, som har været med til at føre arbejdet frem, har jeg følt mig foruroliget og har advaret disse brødre mod at handle overilet i mange fortrolige samtaler og breve. Min begrundelse for dette er, at uden Guds særlige velsignelse kan denne virksomhed forhindres på adskillige måder, for til sidst, at nogen bliver til skade for institutionen og gør sagen uret. Undgik lægerne at udfylde deres opgaver, på grund af sygdom, død, eller af anden grund, vil arbejdet hæmmes indtil nogle andre er uddannet; eller kommer der ikke midler ind skønt store bygninger blev opført og arbejdet stoppede, vil kapitalen formindskes og en modløshed vil brede sig (559) over de interesserede. Der vil også mangle patienter til at udfylde pladserne og som følge deraf: en mangel på midler til at dække de forhåndenværende udgifter. Læg alle jeres bestræbelser på ethvert område i, på en rigtig og klog måde og med Guds velsignelse vil institutionen vise sig at være en strålende succes, selvom en enkelt fejl, i en eller anden retning snart eller siden vil være til stor skade. Det skal ikke glemmes at, ud af de mange hygiejniske institutioner i de Forenede Stater, der er startet inden for de sidste fem og tyve år, er der kun få der i øjeblikket vedholder en synlig tilstedeværelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.