The health reform is closely connected with the work of the third message, yet it is not the message. Our preachers should teach the health reform, yet they should not make this the leading theme in the place of the message. Its place is among those subjects which set forth the preparatory work to meet the events brought to view by the message; among these it is prominent. We should take hold of every reform with zeal, yet should avoid giving the impression that we are vacillating and subject to fanaticism. Our people should furnish means to meet the wants of a growing Health Institute among us, as they are able to do without giving less for the other wants of the cause. Let the health reform and the Health Institute grow up among us as other worthy enterprises have grown, taking into the account our feeble strength in the past and our greater ability to do much in a short period of time now. Let the Health Institute grow, as other interests among us have grown, as fast as it can safely and not cripple other branches of the great work which are of equal or greater importance at this time. For a brother to put a large share of his property, whether he has much or little into the Institute, so as to be unable to do as much in other directions as he otherwise should, would be wrong. And for him to do nothing would be as great a wrong. With every stirring appeal to our people for means to put into the Institute there should have been a caution not to rob other branches of the work; especially should the liberal poor have been cautioned. Some feeble poor men with families, without a home of their own, and too poor to go to the Institute to be treated, have put from one fifth to one third of all they possess into the Institute. This is wrong. Some brethren and sisters have several shares when they should not have one, and should for a short time attend the Institute, having their expenses paid, wholly or in part, from the charity fund. I do not see the wisdom of making great calculations for the future and letting those suffer who need help now. Move no faster, brethren, than the unmistakable providence of God opens the way before you. {1T 559.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 559.     Fra side 559 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Helsereformen er tæt forbundet med arbejdet fra det tredje budskab, dog er dette ikke budskabet. Vore forkyndere bør undervise i helsereformen, de skal dog ikke gøre dette til det ledende emne frem for budskabet. Dets rette plads er blandt de emner, som fremstiller det forberedende arbejde, for at imødegå de begivenheder, som budskabet taler om; blandt hvilke emner dette er fremtrædende. Vi bør ivrigt tage vare på enhver form for fornyelse, vi bør dog undgå at give indtryk af, at være vaklende og være genstand for fanatisme. Vore folk bør skaffe sig midler til at imødekomme de voksende helseinstitutioners mangler, som vi har, samtidig ikke give mindre til de andre behov i sagen. Lad helsereformen og helseinstitutionen vokse op blandt os, som andre værdifulde virksomheder har vokset op, i betragtning af vor svage styrke tidligere og nu vore større muligheder til at gøre meget på kort tid. Lad Helseinstitutionen vokse, ligesom andre ting blandt (560) har vokset, så hurtig det er forsvarligt og ikke forkrøble andre grene i det store værk, som er af samme eller større betydning for denne tid. Lægger en broder en stor del af sin ejendom i instituttet, hvad enten han har meget eller lidt, så han ikke kan gøre så meget i andre retninger som han burde, vil dette være forkert. Og gjorde han intet, vil det være en lige så stor fejl. Ved enhver gribende appel til vore folk, om at lægge midler i instituttet, bør der være en advarsel om ikke at berøve midler fra værkets andre grene; de gavmilde fattige bør især advares. Nogle af de fattige mennesker, med deres familier med et hjem, der ikke er deres eget og er for fattige til at gå til instituttet for at blive behandlet, har lagt fra en femtedel til en tredjedel af alt hvad de har i instituttet. Dette er galt. Nogle brødre og søstre har adskillige aktier skønt de ikke burde have nogen - og brugte de instituttet for en kort tid burde de have den del eller alle deres udgifter betalt fra godgørenhedsfonden. Jeg ser ikke det forstandige i at lave store beregninger for fremtiden og lade dem lide, som behøver hjælp. Gå ikke for hurtigt brødre, end at Guds umiskendelige forsyn åbner vejen for jer.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.