The health reform is a branch of the special work of God for the benefit of His people. I saw that in an institution established among us the greatest danger would be of its managers’ departing from the spirit of the present truth and from that simplicity which should ever characterize the disciples of Christ. A warning was given me against lowering the standard of truth in any way in such an institution in order to help the feelings of unbelievers and thus secure their patronage. The great object of receiving unbelievers into the institution is to lead them to embrace the truth. If the standard be lowered, they will get the impression that the truth is of little importance, and they will go away in a state of mind harder of access than before. {1T 560.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 560.     Fra side 560 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Helsereformen er en gren af Guds særlige værk til nytte for sit folk. Jeg så at der i en af vore egne institutioner var stor fare for at dets ledere forlader ånden i den nærværende sandhed og dets enkelhed som altid kendetegner Kristi disciple. Jeg fik en advarsel mod at forringe sandhedens norm på nogen måde på institutionen, for at hjælpe de ikke-troende og således sikre denne kundekreds. Det store mål med at få ikke-troende på institutionen er at lede dem til at gribe sandheden. Hvis dette mål fornedres, vil de få det indtryk at sandheden er af lille betydning og de vil gå væk i en sindstilstand der er sværere at komme til end før.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.