Let no one obtain the idea that the Institute is the place for them to come to be raised up by the prayer of faith. That is the place to find relief from disease by treatment and right habits of living, and to learn how to avoid sickness. But if there is one place under the heavens more than another where soothing, sympathizing prayer should be offered by men and women of devotion and faith it is at such an institute. Those who treat the sick should move forward in their important work with strong reliance upon God for His blessing to attend the means which He has graciously provided, and to which He has in mercy called our attention as a people, such as pure air, cleanliness, healthful diet, proper periods of labor and repose, and the use of water. They should have no selfish interest outside of this important and solemn work. To care properly for the physical and spiritual interests of the afflicted people of God who have reposed almost unlimited confidence in them and have at great expense placed themselves under their care will require their undivided attention. No one has so great a mind, or is so skillful, but that the work will be imperfect after he has done his very best. {1T 561.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 561.     Fra side 561 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Lad ingen få den tanke at institutionen er det sted de skal hen for at blive opløftet ved troens bøn. Det er stedet hvor de finder lindring for sygdomme ved behandling og rigtig livsførelse og de lærer hvordan de undgår sygdomme. Men er der et sted under himlen, frem for andre, hvor rolige og forstående bønner bør sendes af oprigtige og troende mænd og kvinder, er det på en sådan institution. [De som plejer de syge, må gøre deres vigtige gerning i fuld tillid til at Guds velsignelse vil følge de hjælpemidler, som han i sin nåde har sat til rådighed og som han har gjort os som et folk opmærksom på, såsom frisk luft, personlig renlighed, sund mad, passende perioder for arbejde og hvile og brug af rent vand.] De bør ikke have nogen selvisk interesse udenfor dette betydningsfulde og højtidelige arbejde. At have en ordentlig omsorg for det fysiske og åndelige hos Guds lidende folk, har givet dem næsten ubegrænset tillid og medført store omkostninger. De, der har bragt sig selv i (562) deres varetægt, vil kræve den ubetingede opmærksomhed. Ingen har så stor en kapacitet, eller er så dygtige. Men arbejdet vil være mangelfuldt, også efter at man har gjort sit allerbedste. [Råd og vink side 245]

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.