Let those to whom are committed the physical and also to a great extent the spiritual interests of the afflicted people of God, beware how they, through worldly policy or personal interest or a desire to be engaged in a great and popular work, call down upon themselves and this branch of the cause the frown of God. They should not depend upon their skill alone. If the blessing, instead of the frown, of God be upon the institution, angels will attend patients, helpers, and physicians to assist in the work of restoration, so that in the end the glory will be given to God and not to feeble, shortsighted man. Should these men work from a worldly policy, and should their hearts be lifted up and they feel to say, “My power, and the might of my hand hath done this,” God would leave them to work under the great disadvantages of their inferiority to other institutions in knowledge, experience, and facilities. They could not then accomplish half as much as other institutions do. {1T 562.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 562.     Fra side 562 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Lad dem, som er betroet det fysiske og også i stort omfang det åndelige i Guds plagede folk, vogte sig for hvordan de, ved verdslig klogskab eller ved personlig interesse, eller ved et ønske om at blive involveret i et stort og udbredt arbejde, lad dem se på sig selv og på Guds truende blik på denne gren af værket. De skal ikke alene være afhængig af deres dygtighed. Hvis det er Guds velsignelse, der hviler over institutionen, i stedet for hans truende blik, vil engle ledsage patienter, sygehjælpere og læger til at fremme helbredelsesarbejdet, så at æren i sidste ende vil blive givet til Gud og ikke til svage og kortsynede mennesker. Skulle disse mennesker arbejde fra verdsligt klogskab og skulle deres hjerter opløftes når de siger, "Min kraft og min hånds magt har gjort dette," ville Gud lade dem arbejde under deres underlegenheds store mangler, for andre institutioner med deres kundskab, erfaring og færdigheder. De vil da ikke udrette det halve af det som andre institutioner kan.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.