Chapter 99—The Health Institute In the vision given me December 25, 1865, I saw that the health reform was a great enterprise, closely connected with the present truth, and that Seventh-day Adventists should have a home for the sick where they could be treated for their diseases and also learn how to take care of themselves so as to prevent sickness. I saw that our people should not remain indifferent upon this subject and leave the rich among us to go to the popular water cure institutions of the country for the recovery of health, where they would find opposition to, rather than sympathy with, their views of religious faith. Those who are reduced by disease suffer not only for want of physical but also of mental and moral strength; and afflicted, conscientious Sabbathkeepers cannot receive as much benefit where they feel that they must be constantly guarded lest they compromise their faith and dishonor their profession, as at an institution whose physicians and conductors are in sympathy with the truths connected with the third angel’s message. {1T 553.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 553.     Fra side 553 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

I et syn til mig den 25.december 1865, så jeg at helsereformen var en stor virksomhed, nøje forbundet med den nærværende sandhed og at syvende-dags Adventisterne burde have et hjem for syge, hvor de kunne blive behandlet for deres sygdomme og også lære hvordan de passer på sig selv, så de forebygger sygdomme. Jeg så at vort folk ikke burde vedblive ligegyldige i dette spørgsmål og lade vore rige medlemmer gå til landets populære badeanstalter for at genvinde sundheden, hvor de snarere vil finde modstand end forståelse for religiøs tro. Dem, som er svækket af sygdomme, lider ikke kun mangel på fysisk men også på åndelig og moralsk styrke; og plagede, samvittighedsfulde sabbatsholdere får ikke så meget gavn af en institution, hvor de hele tiden skal være på vagt, så de ikke går på kompromis med deres tro og vanærer deres bekendelse, som de vil på en institution, hvor lægerne og lederne forstår sandhederne i forbindelse med den tredje engels budskab.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.