When persons who have suffered much from disease are relieved by an intelligent system of treatment, consisting of baths, healthful diet, proper periods of rest and exercise, and the beneficial effects of pure air, they are often led to conclude that those who successfully treat them are right in matters of religious faith, or, at least, cannot greatly err from the truth. Thus if our people are left to go to those institutions whose physicians are corrupt in religious faith, they are in danger of being ensnared. The institution at -----, I then saw (in 1865), was the best in the United States. So far as the treatment of the sick is concerned, they have been doing a great and good work; but they urge upon their patients dancing and card playing, and recommend attendance at theaters and such places of worldly amusement, which is in direct opposition to the teachings of Christ and the apostles. {1T 553.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 553.     Fra side 553 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Mennesker, som har lidt af sygdomme og som er hjulpet ved en grundig gennemtænkt behandlingskur, der består af bade, sund kost, korrekte aktivitets- og hvileperioder og den gavnlige virkning af ren luft, forledes ofte til at konkludere at de, som har behandlet dem med så gode resultater, er på rette spor i religiøse anliggender, eller i værste fald kan de ikke begå fejl fra sandheden. Er vore folk på denne måde overladt til at de institutioner, hvor lægerne er fordærvede i religiøs tro, er de i fare for at (554) blive fanget. Institutionen i ___, som jeg så (i 1865), var den bedste i de Forenede Stater. Så vidt det angik behandlingen af de syge, gjorde de et stort og godt arbejde; men de opfordrede deres patienter til dans og kortspil; og anbefalede at gå i teater og sådanne steder for verdslig fornøjelse; som går direkte imod Kristi og apostlenes lære.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.