Those connected with the Health Institute now located at Battle Creek should feel that they are engaged in an important and solemn work, and in no way should they pattern after the physicians at the institution at ----- in matters of religion and amusements. Yet I saw that there would be danger of imitating them in many things and losing sight of the exalted character of this great work. And should those connected with this enterprise cease to look at their work from a high religious standpoint, and descend from the exalted principles of present truth to imitate in theory and practice those at the head of institutions where the sick are treated only for the recovery of health, the special blessing of God would not rest upon our institution more than upon those where corrupt theories are taught and practiced. {1T 554.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 554.     Fra side 554 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Dem, som er tilknyttet Helseinstitutionen, der på nuværende tidspunkt er placeret i Battle Creek, burde føle at de var involveret i et betydningsfuldt og alvorligt arbejde og de bør på ingen måde efterligne lægerne på intuitionen i ___ med hensyn til religion eller fornøjelser. Jeg så at der alligevel var en risiko for at de blev efterlignet i mange ting og at øjnende, for dette store arbejdes ophøjede karakter, vil blive lukket. Og skulle dem, som er tilknyttet denne virksomhed ophøre med at se deres arbejde fra et højere religiøst ståsted og synke ned fra den nærværende sandheds ophøjede principper, for at efterligne dem i teori og praksis, som er ved institutionernes hoved, hvor de syge kun blev behandlet for at genvinde sundheden, så vil Guds særlige velsignelse ikke udøves i større omfang over vore institutioner end over de steder, hvor fordærvende teorier oplæres og udøves.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.