I saw that a very extensive work could not be accomplished in a short time, as it would not be an easy matter to find physicians whom God could approve and who would work together harmoniously, disinterestedly, and zealously for the good of suffering humanity. It should ever be kept prominent that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfection, and the spirit of holiness, which cannot be attained with diseased bodies and minds. This object cannot be secured by working merely from the worldling’s standpoint. God will raise up men and qualify them to engage in the work, not only as physicians of the body, but of the sin-sick soul, as spiritual fathers to the young and inexperienced. {1T 554.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 554.     Fra side 554 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Jeg så at et meget opfattende arbejde ikke kunne udrettes på kort tid, ligesom det ikke ville være en let sag at finde læger, som Gud kan godkende og som vil arbejde harmonisk, uegennyttigt og nidkært sammen til gode for den lide menneskehed. Det bør altid fremholdes, at det store mål i dette arbejde ikke kun er sundhed, men fuldkommengørelse og hellighedens ånd, som ikke kan opnås i sygdomsbefængte legemer og sind. Dette mål kan ikke opnås ved bare at arbejde ud fra den verdsliges synspunkt. Gud vil oprejse mennesker og udruste dem til arbejdet, ikke kun til lægedom for legemet, men til den syndsbefængte sjæl, som en slags fædre for unge og uerfarne.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.