For years I have from time to time been shown that the sick should be taught that it is wrong to suspend all physical labor in order to regain health. In thus doing the will becomes dormant, the blood moves sluggishly through the system and constantly grows more impure. Where the patient is in danger of imagining his case worse than it really is, indolence will be sure to produce the most unhappy results. Well-regulated labor gives the invalid the idea that he is not totally useless in the world, that he is, at least, of some benefit. This will afford him satisfaction, give him courage, and impart to him vigor, which vain mental amusements can never do. {1T 555.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 555.     Fra side 555 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

I årevis er jeg fra tid til anden blevet vist, at den syge burde lære at det er forkert at indstille al fysisk arbejde for at genvinde sundheden. Derved bliver viljen passiv, blodet bevæger sig trægt igennem organismen og bliver hele tiden mere urent. Hvor patienten er i fare for at gøre sit tilfælde værre end det i virkeligheden er, vil denne ladhed føre til de mest ulykkelige følger. Velafbalanceret arbejde giver den syge den opfattelse, at han ikke er helt ubrugelig for verden, da han i det mindste er til en smugle gavn. Dette vil gøre ham tilfreds, opmuntre ham og give ham energi, som nytteløse åndelige fornøjelser aldrig kan gøre.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.