The view that those who have abused both their physical and mental powers, or who have broken down in either mind or body, must suspend activity in order to regain health, is a great error. In a very few cases entire rest for a short period may be necessary, but these instances are very rare. In most cases the change would be too great. Those who have broken down by intense mental labor should have rest from wearing thought, yet to teach them that it is wrong and even dangerous for them to exercise their mental powers to a degree leads them to view their condition as worse than it really is. They become still more nervous and are a great trouble and annoyance to those who have the care of them. In this state of mind their recovery is doubtful indeed. {1T 555.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 99. 555.     Fra side 555 i den engelske udgave.tilbage

Helseinstituttet

Det synspunkt at dem, som både har misbrugt deres fysiske og mentale kræfter, eller som er nedbrudt i enten sind eller legeme, må indstille deres fysiske aktiviteter for at genvinde sundheden, er en stor vildfarelse. I få tilfælde er hvile i en kortere periode nødvendig, men disse tilfælde er meget usædvanlige. I de fleste tilfælde vil forandringen være for stor. Den, som er blevet nedbrudt af meget åndeligt arbejde, bør hvile fra at bære på tanker og lære dem at det er forkert og endda farligt for dem, at se deres tilstand, som værre end den i virkeligheden er. De (556) bliver endnu mere nervøse og giver større problemer og besvær for dem, der tager sig af dem. I denne sindstilstand er deres helbredelse faktisk tvivlsom.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.