Some cannot be impressed with the necessity of eating and drinking to the glory of God. The indulgence of appetite affects them in all the relations of life. It is seen in their family, in their church, in the prayer meeting, and in the conduct of their children. It has been the curse of their lives. You cannot make them understand the truths for these last days. God has bountifully provided for the sustenance and happiness of all His creatures; and if His laws were never violated, and all acted in harmony with the divine will, health, peace, and happiness, instead of misery and continual evil, would be experienced. {2T 368.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 2 kapitel 54. 388.     Fra side 388 i den engelske udgave.tilbage

Yderligheder i helsereformen

Hans kamplyst, fasthed og selvfølelse er stor. Han kan ikke velsigne nogen menighed med sin indflydelse før han er omvendt. Han kan se andres fejl og vil sætte spørgsmål ved dem og deres opførsel hvis de ikke helt tilslutter sig hvad han giver; men hvis nogen antager hvad han forsvarer, kan og vil han ikke se deres fejl. Dette er ikke rigtigt. Han er korrekt på mange punkter, men han har (389) ikke det sindelag der dvæler i Kristus. Når han kan se sig selv som han er og vil rette manglerne i hans karakter, så vil han være i stand til at lade sit lys skinne således for mennesker, at de, ved at se hans gode gerninger kan forherlige vor Fader som er i himlen. Hans lys har skinnet på en sådan måde at mennesker har erklæret det for mørke og vendt sig fra det i afsky. Selvet må dø og han må være lærvillig, ellers vil han få lov til at følge sine egne veje og fyldes med sit eget værk.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.