My dear brother, your works are at variance with your professed faith, and your only excuse is the poor plea of convenience. The servants of God in past times have been called upon to lay down their lives in vindication of their faith. Your course illy harmonizes with that of the Christian martyrs, who suffered hunger and thirst, torture and death, rather than renounce their religion or yield the principles of truth. {4T 250.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 250.     Fra side 250 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

Min kære broder, du arbejder i strid med den tro, du bekender og din eneste undskyldning er en ynkelig påberåbelse af, hvad der er belejligt. Guds tjenere i fortiden blev kaldet til at give deres liv for at hævde deres tro. Din handlemåde stemmer dårligt overens med de kristne martyrers, der led hunger og tørst, pinsler og død hellere end at give afkald på deres religion eller opgive sandhedens principper.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.