Circumstances will not justify anyone in working upon the Sabbath for the sake of worldly profit. If God excuses one man, He may excuse all. Why may not Brother L, who is a poor man, work upon the Sabbath to earn means for a livelihood when he might by so doing be better able to support his family? Why may not other brethren, or all of us, keep the Sabbath only when it is convenient to do so? The voice from Sinai makes answer: “Six days shalt thou labor, and do all thy work: but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God.” {4T 251.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 251.     Fra side 251 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

Omstændighederne vil ikke berettige nogen til at arbejde på sabbatten af hensyn til timelige vinding. Dersom Gud undskylder een mand, kan han undskylde alle. Hvorfor kan br. L, som er en fattig mand, ikke arbejde om sabbatten for at tjene sit udkomme, når han derved ville kunne underholde (252) sin familie? Hvorfor kan ikke andre brødre, eller vi alle sammen, kun holde sabbatten, når det falder belejligt at gøre det? Røsten fra Sinai giver svaret: »I seks dage skal du arbejde og gøre al din gerning, men den syvende-dag skal være hviledag for Herren din Gud."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.