Like many of our brethren, you are becoming entangled with the transgressors of God’s law, viewing matters in their light and falling into their errors. God will visit with His judgments those who are professedly serving Him, yet really serving mammon. Those who disregard the Lord’s express injunction for their personal advantage are heaping future woe upon themselves. The church in ----- should inquire closely if they have not, like the Jews, made the temple of God a place of merchandise. Christ said: “It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.” {4T 252.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 252.     Fra side 252 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

Ligesom mange af vore brødre er du ved at blive indviklet med overtrædere af Guds lov, ser tingene i samme lys, som de gør og falder i deres vildfarelser. Gud vil med sine straffedomme hjemsøge dem, der bekender sig til at tjene ham, men dog i virkeligheden tjener mammon. De, der af hensyn til personlig fordel sætter sig ud over Herrens udtrykkelige påbud, samler ulykke over sig selv i fremtiden. Menigheden i ___ bør undersøge nøje, om de ikke ligesom jøderne har gjort Guds tempel til en købmandsbod. Kristus sagde: »Der står skrevet: Mit hus skal kaldes et bedehus; men I gør det til en røverkule.«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.