God has given us His commandments, not only to be believed in, but to be obeyed. The great Jehovah, when He had laid the foundations of the earth, had dressed the whole world in the garb of beauty, and had filled it with things useful to man,—when He had created all the wonders of the land and the sea,—instituted the Sabbath day and made it holy. God blessed and sanctified the seventh day, because He rested upon it from all His wondrous work of creation. The Sabbath was made for man, and God would have him put by his labor on that day, as He Himself rested after His six days’ work of creation. {4T 247.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 247.     Fra side 247 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

Gud har givet os sine befalinger, ikke blot for at man skal tro på dem, men for at de skal adlydes. Da den store Jehova havde lagt jordens grundvold og havde klædt hele verden med skønhed og fyldt den med, hvad der var nyttigt for menneskene da han havde skabt alle undere på land og i hav indstiftede han sabbattens dag og gjorde den hellig. Gud velsignede og helligede den syvende-dag, fordi han på den hvilede fra hele sin underfulde skabelsesgerning. Sabbatten blev til for menneskene og han vil, at de skal afstå fra deres arbejde på den dag, ligesom han selv hvilede efter sin gerning i de seks skabelsesdage.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.