The faith of Abraham should be our example, yet how few will patiently endure a simple test of reproof for the sins which imperil their eternal welfare. How few receive reproof with humility, and profit by it. God’s claim upon our faith, our services, our affections, should meet with a cheerful response. We are infinite debtors to the Lord and should unhesitatingly comply with the least of His requirements. In order to be a commandment breaker it is not necessary that we should trample upon the whole moral code. If one precept is disregarded, we are transgressors of the sacred law. But if we would be true commandment keepers we should strictly observe every requirement that God has enjoined upon us. {4T 253.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 253.     Fra side 253 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

Abrahams tro bør være vort forbillede; men hvor få er der ikke, som med tålmodighed vil udholde den enkle prøve at blive tilrettevist for de synder, der stiller deres evige velfærd i fare! Hvor få er der ikke, som modtager irettesættelse med ydmyghed og høster gavn deraf! Guds krav på vor tro, vor tjeneste, vor hengivenhed bør imødekommes med glad villighed. Vi står i en grænseløs gæld til Herren og bør uden betænkning efterkomme det mindste af hans krav. Man behøver ikke at træde hele den moralske lov under fødder for at blive en forbryder. Ved at sætte os ud over et bud bliver vi overtrædere af hele den hellige lov. Men ønsker vi at holde loven i sandhed, må vi strengt overholde ethvert bud, Gud har pålagt os.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.