God allowed His own Son to be put to death in order to answer the penalty of the transgression of the law; then how will He deal with those who, in the face of all this evidence, dare venture upon the path of disobedience, after having received the light of truth? Man has no right to urge his convenience or wants in this matter. God will provide; He who fed Elijah by the brook, making a raven His messenger, will not suffer His faithful ones to want for food. {4T 253.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 253.     Fra side 253 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

Gud tillod sin egen søn at gå i døden for at lide straffen for lovens overtrædelse; hvordan vil han så handle med dem, der trods alt dette vover sig ud på ulydighedens vej efter at have fået sandhedens lys? Menneskene har ingen ret til at påberåbe sig deres bekvemmelighed efter deres ønsker i denne sag. Gud vil sørge for dem. Han, som mættede Elias ved bækken ved at gøre en ravn til sit sendebud, vil ikke tillade, at hans trofaste mangler føde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.