The Saviour asked His disciples, who were pressed with poverty, why they were anxious and troubled in regard to what they should eat or how they should be clothed. Said He: “Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?” He pointed to the lovely flowers, formed and tinted by a divine hand, saying: “And why take ye thought for raiment? Consider the lilies of the field, how they grow; they toil not, neither do they spin: and yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith?” {4T 254.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 254.     Fra side 254 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

(254) Frelseren spurgte sine disciple, som var trykkede af fattigdom, hvorfor de var ængstelige og besværede med hensyn til, hvad de skulle spise, eller hvad de skulle klæde sig med. Han sagde: »Se til himmelens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade og dog giver jeres himmelske fader dem føden; er I ikke meget mere værd end de?« Han pegede på de yndige blomster, som en guddommelig hånd havde dannet og farvet og sagde: »Og hvorfor er I bekymrede for klæder? Læg mærke til liljerne på marken, hvorledes de vokser; de arbejder ikke og spinder ikke; men jeg siger jer, at end ikke Salomon i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder da Gud således græsset på marken, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skulle han så ikke meget snarere klæde jer, I lidettroende?«

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.