My brother, your soul must be quickened and your faith enlarged. You have so long excused yourself in your disobedience on one plea or another that your conscience has been lulled to rest and ceases to remind you of your errors. You have so long followed your own convenience in regard to keeping the Sabbath that your mind has been rendered unimpressible as to your course of disobedience; yet you are none the less responsible, for you have brought yourself into this condition. Begin at once to obey the divine commandments, and trust in God. Provoke not His wrath, lest He visit you with terrible punishment. Return to Him before it is too late, and find pardon for your transgressions. He is rich and abundant in mercies; He will give you His peace and approbation if you come to Him in humble faith. {4T 254.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 254.     Fra side 254 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

Min broder, din sjæl må oplives og din tro forøges. Så længe har du under et eller andet påskud undskyldt din ulydighed, at din samvittighed er blevet dysset til ro og ikke længere minder dig om dine vildfarelser. I så lang tid har du fulgt din egen bekvemmelighed med hensyn til at holde sabbatten, at dit sind er blevet uimodtageligt for indtryk vedrørende din ulydighed; men du er dog ikke mindre ansvarlig, for du har selv bragt dig i denne stilling. Begynd straks at lyde de guddommelige befalinger og forlad dig på Gud. Væk ikke hans vrede, at han ikke skal hjemsøge dig med frygtelig straf. Vend tilbage til ham, inden det er for sent og få forladelse for dine overtrædelser. Han er rig på miskundhed; han vil give dig sin fred, hvis du kommer til ham i ydmyg tro. Vejl f menigh bd. 1 side 408-414]

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.