Those who reverence the commandments of Jehovah will, after light has been given them in reference to the fourth precept of the Decalogue, obey it without questioning the feasibility or convenience of such obedience. God made man in His own image and then gave him an example of observing the seventh day, which He sanctified and made holy. He designed that upon that day man should worship Him and engage in no secular pursuits. No one who disregards the fourth commandment, after becoming enlightened concerning the claims of the Sabbath, can be held guiltless in the sight of God. {4T 247.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 247.     Fra side 247 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

Når de, der højagter Jehovas befalinger, har fået lys angående det fjerde bud vil de adlyde det uden at spørge, hvorvidt det er praktisk muligt eller belejligt at vise en sådan lydighed. Gud skabte mennesket i sit billede og gav det et eksempel på helligholdelsen af den syvende-dag, som han helligede og gjorde hellig. Det var hans hensigt, at menneskene på den dag skulle tilbede ham og ikke beskæftige sig med nogen verdslige sysler. Ingen, der undlader at tage hensyn til det fjerde bud efter at være blevet oplyst angående sabbattens krav, kan kendes uskyldig i Guds øjne.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.