Brother K, you acknowledge the requirements of God to keep the Sabbath, but your works do not harmonize with your declared faith. You give your influence to the side of the unbeliever, insofar as you transgress the law of God. When your temporal circumstances seem to require attention, you violate the fourth commandment without compunction. You make the keeping of God’s law a matter of convenience, obeying or disobeying as your business or inclination indicates. This is not honoring the Sabbath as a sacred institution. You grieve the Spirit of God and dishonor your Redeemer by pursuing this reckless course. {4T 247.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 247.     Fra side 247 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

Broder K, du indrømmer Guds krav om sabbattens helligholdelse, men dine gerninger svarer ikke til den tro, du bekender. Du stiller din indflydelse på de vantros side, for så vidt som du overtræder Guds lov. Når dine timelige forhold synes at kræve opmærksomhed, (248) overtræder du det fjerde bud uden samvittighedsnag. Du gør overholdelsen af Guds lov afhængig af, hvad der falder dig belejligt, viser lydighed eller ulydighed, efter som din forretning kræver, eller din tilbøjelighed tilsiger dig. Dette er ikke at hædre sabbatten som en hellig indstiftelse. Du bedrøver Guds ånd og vanærer din Genløser ved at handle på en så uforsvarlig måde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.