God will not pass over any transgression of His law more lightly now than in the day when He pronounced judgment against Adam. The Saviour of the world raises His voice in protest against those who regard the divine commandments with carelessness and indifference. Said He: “Whosoever therefore shall break one of these least commandments, and shall teach men so, He shall be called the least in the kingdom of heaven: but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven.” The teaching of our lives is wholly for or against the truth. If your works seem to justify the transgressor in his sin, if your influence makes light of breaking the commandments of God, then you are not only guilty yourself, but you are to a certain extent responsible for the consequent errors of others. {4T 248.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 4 kapitel 22. 248.     Fra side 248 i den engelske udgave.tilbage

Guds befalingers hellighed

Gud vil ikke behandle nogen overtrædelse af hans lov mildere nu end den gang, han udtalte dommen over Adam. Verdens frelser hæver sin røst til protest mod dem, der betragter de guddommelige bud med skødesløshed og ligegyldighed. Han sagde: »Derfor: den, der bryder et af de mindste blandt disse bud og lærer menneskene således, han skal kaldes den mindste i himmeriget; men den, der holder dem og lærer andre dem, han skal kaldes stor i himmeriget.« Vort liv er en lærdom, der enten går helt ind for sandheden eller går helt imod den. Dersom dine gerninger synes at forsvare overtræderen i hans synd og dersom din indflydelse støtter overtrædelse af Guds befalinger, er du ikke alene selv skyldig, men du er til en vis grad ansvarlig for at andre føres ud i vildfarelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.