The Temperance Work In our work more attention should be given to the temperance reform. Every duty that calls for reform involves repentance, faith, and obedience. It means the uplifting of the soul to a new and nobler life. Thus every true reform has its place in the work of the third angel’s message. Especially does the temperance reform demand our attention and support. At our camp meetings we should call attention to this work and make it a living issue. We should present to the people the principles of true temperance and call for signers to the temperance pledge. Careful attention should be given to those who are enslaved by evil habits. We must lead them to the cross of Christ. {6T 110.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 11. 110.     Fra side 110 i den engelske udgave.tilbage

Arbejde for afholdssagen

(110) [I vort arbejde bør afholdsreformen skænkes større opmærksomhed. Enhver pligt, som kræver reform, indbefatter omvendelse, tro og lydighed. Den betyder, at sjælen opløftes til et højere og ædlere liv. Således har enhver reform sin plads i det tredje-englebudskabs virksomhed. Navnlig kræver afholdsreformen vor opmærksomhed og støtte. Ved vore lejrmøder bør vi gøre opmærksom på dette arbejde og gøre det til et aktuelt spørgsmål. Vi bør fremholde grundsætningerne for sandt afhold for folket og opfordre dem til at underskrive afholdsløftet. Omhyggelig opmærksomhed bør skænkes sådanne, som ligger under for onde vaner. Vi må lede dem til Kristi kors.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.