In other churches there are Christians who are standing in defense of the principles of temperance. We should seek to come near to these workers and make a way for them to stand shoulder to shoulder with us. We should call upon great and good men to second our efforts to save that which is lost. {6T 110.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 11. 110.     Fra side 110 i den engelske udgave.tilbage

Arbejde for afholdssagen

I andre kirkesamfund er der kristne, som gør sig til forsvarere af afholdsprincipperne. Vi bør søge at komme disse arbejdere nær og gøre udvej for dem til at stå skulder mod skulder med os. Vi bør opfordre store og gode mænd til at støtte vore bestræbelser for at frelse det fortabte.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.