As we see men going where the liquid poison is dealt out to destroy their reason, as we see their souls imperiled, what are we doing to rescue them? Our work for the tempted and fallen will achieve real success only as the grace of Christ reshapes the character and the man is brought into living connection with the infinite God. This is the purpose of all true temperance effort. We are called upon to work with more than human energy, to labor with the power that is in Jesus Christ. The One who stooped to take human nature is the One who will show us how to conduct the battle. Christ has left His work in our hands, and we are to wrestle with God, supplicating day and night for the power that is unseen. It is laying right hold of God through Jesus Christ that will gain the victory. {6T 111.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 11. 111.     Fra side 111 i den engelske udgave.tilbage

Arbejde for afholdssagen

Når vi ser mænd gå derhen, hvor man uddeler den flydende gift, som ødelægger forstanden og når vi ser deres sjæle stillet i fare, hvad gør vi så for at redde dem? Vort arbejde for de fristede og faldne vil først virkelig lykkes, når Kristi nåde omdanner karakteren og mennesket bringes i levende forbindelse med den evige Gud. Dette er hensigten med al sand afholdsvirksomhed. Vi opfordres til at arbejde med mere end menneskelig energi, til at arbejde med den kraft, som er i Jesus Kristus. Han, som nedlod sig til at tage menneskelig natur, er den, der vil vise os, hvordan vi skal føre kampen. Kristus har overladt sin gerning i vore hænder og vi skal kæmpe med Gud, dag og nat bede om den kraft, som ikke ses. Det, der vil bringe sejren, er, at man på den rette måde holder fast ved Gud gennem Jesus Kristus. Vejl f menigh bd. 2 side 328-329]

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.