The truth is to be set forth in the power of the Holy Spirit. This alone can make our words effective. Only through the Spirit’s power will victory be gained and held. The human agent must be worked by the Spirit of God. The workers must be kept by the power of God through faith unto salvation. They must have divine wisdom, that nothing may be uttered which would stir up men to close our way. Through the inculcation of spiritual truth we are to prepare a people who shall be able, in meekness and fear, to give a reason for their faith before the highest authorities in our world. {6T 396.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 48. 393.     Fra side 393 i den engelske udgave.tilbage

Kristus i hele bibelen

Mange efterligner ikke vort hellige Forbillede, fordi de ikke studerer de bestemte karaktertræk så meget. Så mange er fulde af travle planer og er altid aktive. Der er ikke tid eller plads til, at den dyrebare Jesus kan være en nær og kær ven. De retter ikke alle tanker og handlinger til ham og spørger: "Er dette Herrens vej?" Hvis de gjorde dette, ville de vandre med Gud, ligesom Enok gjorde.

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.