Preparation for the Final CrisisThe great crisis is just before us. To meet its trials and temptations, and to perform its duties, will require persevering faith. But we may triumph gloriously; not one watching, praying, believing soul will be ensnared by the enemy. {6T 404.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 50. 402.     Fra side 402 i den engelske udgave.tilbage

Guds ord sættes højest

(402) Guds folk vil genkende menneskelig styring som en guddommelig bestemt forordning og vil lære lydighed mod den som en hellig pligt, inden for dens legitime virkefelt. Men når dens krav konflikter med Guds krav, må Guds ord anerkendes som over al menneskelig lovgivning. Et »så siger Herren« må ikke lægges til side frem for et "så siger menigheden eller staten". Kristi krone skal løftes oven over jordiske magthaveres diademer.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.