In the time of trial before us God’s pledge of security will be placed upon those who have kept the word of His patience. Christ will say to His faithful ones: “Come, My people, enter thou into thy chambers, and shut thy doors about thee: hide thyself as it were for a little moment, until the indignation be overpast.” Isaiah 26:20. The Lion of Judah, so terrible to the rejectors of His grace, will be the Lamb of God to the obedient and faithful. The pillar of cloud which speaks wrath and terror to the transgressor of God’s law is light and mercy and deliverance to those who have kept His commandments. The arm strong to smite the rebellious will be strong to deliver the loyal. Every faithful one will surely be gathered. “He shall send His angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together His elect from the four winds, from one end of heaven to the other.” Matthew 24:31. {6T 404.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 50. 402.     Fra side 402 i den engelske udgave.tilbage

Guds ord sættes højest

Det princip vi skal fremholde i denne tid, er det samme som tilhængerne af evangeliet under den store reformation holdt sig til. Da fyrsterne samlede sig ved Speyer rigsdagen i 1529, var det som om at håbet for verden var ved at svinde bort. Forsamlingen fik kejserens dekret om begrænsninger i religionsfrihed og forbud mod yderligere udbredelse af reformlære. Ville Tysklands fyrster acceptere dette dekret? Skulle evangeliets lys slukkes for de skarer, der stadig var i mørke? Mægtige problemer for verden stod på spil. Dem, som havde antaget reformlæren, samledes og de besluttede sig enstemmigt: "Lad os forkaste dette dekret. I samvittighedsanliggender har flertallet ingen kraft."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.