Brethren, to whom the truths of God’s word have been opened, what part will you act in the closing scenes of this world’s history? Are you awake to these solemn realities? Do you realize the grand work of preparation that is going on in heaven and on earth? Let all who have received the light, who have had the opportunity of reading and hearing the prophecy, take heed to those things that are written therein; “for the time is at hand.” Let none now tamper with sin, the source of every misery in our world. No longer remain in lethargy and stupid indifference. Let not the destiny of your soul hang upon an uncertainty. Know that you are fully on the Lord’s side. Let the inquiry go forth from sincere hearts and trembling lips, “Who shall be able to stand?” Have you, in these last precious hours of probation, been putting the very best material into your character building? Have you been purifying your souls from every stain? Have you followed the light? Have you works corresponding to your profession of faith? {6T 404.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 50. 402.     Fra side 402 i den engelske udgave.tilbage

Guds ord sættes højest

Sandhedens og religionsfrihedens banner, som disse reformatorer havde holdt højt, er blevet overdraget os i denne sidste kamp. Ansvaret for denne store gave, påhviler dem, som du har velsignet med kundskab om hans ord. Vi skal tage imod Guds ord som den højeste autoritet. Vi må selv tage imod dets sandheder. Og vi kan kun påskønne disse sandheder når vi søger dem i personligt studium. Da er Kristi bøn besvaret for os, idet vi gør Guds ord til vor livsfører: (403) »Hellige dem ved sandheden! dit ord er sandhed.« Joh.17,17. Vor trosbekendelse er anerkendelse af sandheden i ord og handling. Kun derved kan andre vide at vi tror bibelen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.