The members of the church were united in sentiment and action. Love for Christ was the golden chain that bound them together. They followed on to know the Lord more and still more perfectly, and brightness and comfort and peace were revealed in their lives. They visited the fatherless and widows in their affliction, and kept themselves unspotted from the world. A failure to do this would, in their view, have been a contradiction of their profession and a denial of their Redeemer. {6T 421.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 53. 418.     Fra side 418 i den engelske udgave.tilbage

Menigheden og prædikanterne

De, som er i Guds tjeneste, må være fulde af liv og vise beslutsomhed i arbejdet for at vinde sjæle. Husk på, at der findes mennesker, som vil gå fortabt, hvis ikke vi som Guds redskaber arbejder med en fasthed, som ikke giver op eller mister modet. Nådens trone må være vor stadige støtte.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.