Is not this experience of the Ephesian church repeated in the experience of the church of this generation? How is the church of today, that has received a knowledge of the truth of God, using this knowledge? When its members first saw God’s unspeakable mercy for the fallen race, they could not keep silent. They were filled with longing to co-operate with God in giving to others the blessings they had received. As they imparted, they were continually receiving. They grew in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. How is it today? {6T 422.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 6 kapitel 53. 419.     Fra side 419 i den engelske udgave.tilbage

Menigheden og prædikanterne

Det har kostet selvfornægtelse, selvopofrelse, ubøjelig energi og megen bøn at bringe vore forskellige missionsforetagender derhen, hvor de nu befinder sig. Der er fare for, at nogle af dem, som nu kommer frem på handlingens skueplads, vil være tilfredse med at forholde sig passive, fordi de synes, at der ikke længere behøves så megen selvfornægtelse og flid og så hårdt og ubehageligt arbejde, som lederne i dette budskab havde. De mener, at tiderne har forandret sig og at det ikke er nødvendigt for dem at leve under så prøvende forhold, som mange blev kaldet til at leve under i budskabets første tid, fordi Guds værk nu råder over flere midler.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.