Whenever possible, this crisis should be avoided; for it means a severe struggle for both mother and child. But once such a crisis is entered into, the child must be led to yield its will to the wiser will of the parent. {7T 47.5}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 10. 47.     Fra side 47 i den engelske udgave.tilbage

Ansvar i ægteskabet

Inden en mand indgår en så inderlig forening som ægteskabet, bør han lære at beherske sig selv og vide, hvordan han skal behandle andre. I børneopdragelsen vil man komme ud for, at moderens faste, modne vilje bliver stillet over barnets blinde, uregerlige vilje. I sådanne tilfælde bør moderen vise megen visdom. Hvis hun bærer sig uklogt ad og gør brug af tvang, kan hun gøre barnet megen skade. En sådan krise bør så vidt muligt undgås, for den betyder en alvorlig kamp både for moderen og barnet. Men hvis krisen først er opstået, bør man få barnet til at give efter for moderen, som er den klogeste.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.