Remember, my dear brother and sister, that God is love and that by His grace you can succeed in making each other happy, as in your marriage pledge you promised to do. And in the strength of the Redeemer you can work with wisdom and power to help some crooked life to be straight in God. What is there that Christ cannot do? He is perfect in wisdom, in righteousness, in love. Do not shut yourselves up to yourselves, satisfied to pour out all your affection upon each other. Seize every opportunity to contribute to the happiness of those around you, sharing with them your affection. Words of kindness, looks of sympathy, expressions of appreciation, would to many a struggling, lonely one be as a cup of cold water to a thirsty soul. A word of cheer, an act of kindness, would go far to lighten the burdens that are resting heavily upon weary shoulders. It is in unselfish ministry that true happiness is found. And every word and deed of such service is recorded in the books of heaven as done for Christ. “Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these My brethren,” He declares, “ye have done it unto Me.” Matthew 25:40. {7T 49.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 10. 49.     Fra side 49 i den engelske udgave.tilbage

Ansvar i ægteskabet

Husk på, min kære broder og søster, at Gud er kærlighed og at det ved hans nåde kan blive muligt for jer at gøre hinanden lykkelige, som I forpligtede jer til, da I aflagde ægteskabsløftet. Ved Genløserens kraft kan I arbejde med visdom og styrke for at hjælpe et eller andet menneske, som er faret vild, til at få fred med Gud. Er der noget, som Kristus ikke kan (50) gøre? Han er fuldkommen, retfærdighed og kærlighed. Lad være med at lukke jer inde og udøse al jeres kærlighed over hinanden. Grib enhver anledning til at gøre jeres omgivelser lykkelige ved at give andre del i jeres kærlighed. Venlige ord, medfølende blikke og udtryk for påskønnelse vil for mangen kæmpende, ensom sjæl være som et bæger koldt vand til en tørstig sjæl. Et opmuntrende ord, en venlig handling, vil bidrage meget til at lette de byrder, som hviler tungt på trætte skuldre. Den sande lykke findes i uselvisk tjeneste. Hvert ord og hver handling i en sådan tjeneste bliver skrevet ned i himmelens bøger, som om de var udført for Kristus. »Hvad I har gjort imod en af mine mindste brødre der, har I gjort imod mig,« siger Jesus. Matt. 25,40.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.