You now have duties to perform that before your marriage you did not have. “Put on therefore, ... kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering.” Walk in love, as Christ also hath loved us.” Give careful study to the following instruction: “Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church.... Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave Himself for it.” Colossians 3:12; Ephesians 5:2, 22-25. {7T 46.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 10. 46.     Fra side 46 i den engelske udgave.tilbage

Ansvar i ægteskabet

Nu har I pligter, som I ikke havde før jeres ægteskab. »Så ifør jer da ... godhed, ydmyghed, sagtmodighed, tålmodighed.« »I skal ... vandre i kærlighed, ligesom også Kristus elskede jer.« Giv nøje agt på følgende undervisning: »I hustruer skal underordne jer under jeres mænd som under Herren: thi en mand er sin hustrus hoved, ligesom under Kristus, skal også hustruerne underordne sig under deres mænd i alt. I mænd! elsk jeres hustruer, ligesom Kristus elskede kirken og gav sig selv hen for den.« Kol. 3,12; Ef. 5,2 og 22-25.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.