“The fear of the Lord is the beginning of knowledge.” Proverbs 1:7. One sentence of Scripture is of more value than ten thousand of man’s ideas or arguments. Those who refuse to follow God’s way will finally receive the sentence, “Depart from Me.” But when we submit to God’s way, the Lord Jesus guides our minds and fills our lips with assurance. We may be strong in the Lord and in the power of His might. Receiving Christ, we are clothed with power. An indwelling Saviour makes His power our property. The truth becomes our stock in trade. No unrighteousness is seen in the life. We are able to speak words in season to those who know not the truth. Christ’s presence in the heart is a vitalizing power, strengthening the entire being. {7T 71.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 13. 71.     Fra side 71 i den engelske udgave.tilbage

Vore sanatoriearbejderes høje kald

(71) »Herrens frygt er kundskabs begyndelse.« Ordsp. 1,7. Een sætning i Skriften er mere værd end ti tusind menneskelige ideer eller argumenter. De, som nægter at vandre på Guds vej, kommer til sidst til at høre disse ord: "Vig bort fra mig!" Men når vi vandrer på Guds vej, leder Herren Jesus vort sind og fylder vore læber med forvisning. Vi kan være stærke i Herren og i hans vældes kraft. Når vi tager imod Kristus, får vi kraft. En iboende Frelser gør sin kraft til vor ejendom. Sandheden bliver vor kapital. Der viser sig ingen uretfærdighed i livet. Vi bliver i stand til at tale i rette tid til dem, som ikke kender sandheden. Kristi tilstedeværelse i hjertet er en livgivende kraft, som styrker hele ens væsen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.