I am instructed to say to our sanitarium workers that unbelief and self-sufficiency are the dangers against which they must constantly guard. They are to carry forward the warfare against evil with such earnestness and devotion that the sick will feel the uplifting influence of their unselfish efforts. {7T 71.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 13. 71.     Fra side 71 i den engelske udgave.tilbage

Vore sanatoriearbejderes høje kald

Det er blevet pålagt mig at sige til arbejderne på vore sanatorier, at vantro og selvgodhed er de farer, som de til stadighed må være på vagt imod. De skal føre striden mod det onde med en sådan alvor og en sådan hengivenhed, at de syge mærker den opløftende indflydelse af deres uegennyttige bestræbelser.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.