Our sanitarium workers are engaged in a holy warfare. To the sick and the afflicted they are to present the truth as it is in Jesus; they are to present it in all its solemnity, yet with such simplicity and tenderness that souls will be drawn to the Saviour. Ever, in word and deed, they are to keep Him uplifted as the hope of eternal life. Not a harsh word is to be spoken, not a selfish act done. The workers are to treat all with kindness. Their words are to be gentle and loving. Those who show true modesty and Christian courtesy will win souls to Christ. {7T 68.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 13. 68.     Fra side 68 i den engelske udgave.tilbage

Vore sanatoriearbejderes høje kald

Vore sanatoriearbejdere tager del i en hellig krig. De skal fremholde sandheden, som den er i Jesus, for de syge og lidende. De skal forkynde den i al dens højtidelighed, men samtidig med en sådan enkelhed og ømhed, at sjæle bliver draget til Frelseren. I ord og handling skal de altid ophøje ham som det evige livs håb. De må ikke udtale et hårdt ord og ikke udføre en (69) egoistisk handling. Arbejderne skal behandle alle med venlighed. Deres ord skal være milde og kærlige. De, som viser sand beskedenhed og kristelig høflighed, vil vinde sjæle for Kristus.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.