I have been instructed that the sick should be cared for away from the bustle of the cities, away from the noise of streetcars and the continual rattling of carts and carriages. People who come to our sanitariums from country homes will appreciate a quiet place; and in retirement patients will be more readily influenced by the Spirit of God. {7T 80.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 16. 80.     Fra side 80 i den engelske udgave.tilbage

Bort fra byerne

Jeg er blevet undervist om, at de syge skal passes uden for byernes travlhed, borte fra sporvognens støj og den uophørlige larm fra køretøjer. Folk, som kommer til vore sanatorier fra hjem på landet, sætter pris på et stille sted. Her vil (81) patienter også lettere kunne blive påvirket af Guds Ånd.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.