Those who have in hand the erecting of a sanitarium are to represent the truth by working in the spirit and love of God. As Noah in his day warned the world in the building of the ark, so, by the faithful work that is done today in erecting the Lord’s institutions, sermons will be preached, and the hearts of some will be convicted and converted. Then let the workers feel the greatest anxiety for the constant help of Christ, that the institutions which are established may not be in vain. While the work of building is going forward, let them remember that, as in the days of Noah and of Moses God arranged every detail of the ark and of the tabernacle, so in the building of His institutions today He Himself is watching the work done. Let them remember that the great Master Builder, by His word, by His Spirit, and by His providence, designs to direct His work. They should take time to ask counsel of Him. The voice of prayer and the melody of holy song should ascend as sweet incense. All should realize their entire dependence upon God; they should remember that they are erecting an institution in which is to be carried forward a work of eternal consequence, and that, in doing this work, they are to be laborers together with God. “Looking unto Jesus” is ever to be our motto. And the assurance is: “I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go: I will guide thee with Mine eye.” Psalm 32:8. {7T 94.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 19. 94.     Fra side 94 i den engelske udgave.tilbage

Tanker i forbindelse med byggeri

De, som har fået til opgave at bygge et sanatorium, skal repræsentere sandheden ved at arbejde i Guds ånd og kærlighed. Ligesom Noa advarede verden, da han byggede arken, bliver der også holdt prædikener ved det trofaste arbejde, som udføres i dag for at oprette Herrens institutioner og menneskers hjerter vil blive overbevist og omvende sig. Arbejderne bør derfor være besjælet af det inderligste ønske om stadig at få hjælp af Kristus, for at det ikke skal være forgæves, at disse institutioner bliver oprettet. Mens byggeriet står på, bør de huske, at ligesom Gud i Noahs og Moses dage gav besked om alle detaljer ved bygningen af arken og tabernaklet, lægger han også i dag mærke til, hvordan arbejdet bliver gjort på hans institutioner. Vi bør huske på, at den store Bygmester har til hensigt at lede sit værk ved sit ord, ved sin Ånd og ved sit forsyn. De bør tage tid til at bede ham om råd. Bøn og hellig lovsang bør stige op som en vellugtende røgelse. Alle bør indse deres fuldstændige afhængighed af Gud. De bør huske på, at de er i færd med at bygge en institution, hvor der skal udføres et arbejde, som har evige følger og at de skal være Guds medarbejdere, mens de udfører denne opgave. "Se hen til Jesus!" bør altid være vort motto. Forsikringen lyder: »Jeg vil lære dig og vise dig, hvor du skal gå, jeg vil råde dig ved at fæste mit øje på dig.« Sl. 32,8. Vejl f menigh bd. 3 side 100-103]

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.