Let all who are connected with the service of God be guarded, lest by desire for display they lead others into indulgence and self-glorification. God does not want any of His servants to enter into unnecessary, expensive undertakings, which bring heavy burdens of debt upon the people, thus depriving them of means that would provide facilities for the work of the Lord. So long as those who claim to believe the truth for this time walk in the way of the Lord, to do justice and judgment, they may expect that the Lord will give them prosperity. But when they choose to wander from the narrow way, they bring ruin upon themselves and upon those who look to them for guidance. {7T 90.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 19. 90.     Fra side 90 i den engelske udgave.tilbage

Tanker i forbindelse med byggeri

Alle, som er knyttet til Guds tjeneste, bør passe på, at de ikke ved deres forfængelighed får andre til at give efter for nydelsesyge og trangen til selvforherligelse. Gud ønsker ikke, at nogen af hans tjenere skal gå i gang med unødvendige, (91) kostbare projekter, som bringer hans folk i stor gæld og derved berøver dem midler, som skulle benyttes til at drive Herrens værk. Så længe de mennesker, som påstår, at de tror på sandheden for denne tid, vandrer på Herrens vej og gør det, som er ret og rigtigt, har de lov til at vente, at Herren vil give dem fremgang. Men når de vælger at forlade den trange vej, bringer de ødelæggelse over sig selv og over dem, som søger råd hos dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.