We must not absorb in a few places all the money in the treasury, but must labor to build up the work in many places. New territory is to be added to the Lord’s kingdom. Other parts of His vineyard are to be furnished with facilities that will give character to the work. The Lord forbids us to use selfish schemes in His service. He forbids us to adopt plans that will rob our neighbor of facilities that would enable him to act his part in representing the truth. We are to love our neighbor as ourselves. {7T 91.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 19. 91.     Fra side 91 i den engelske udgave.tilbage

Tanker i forbindelse med byggeri

Vi må ikke bruge alle de penge, som er i kassen, til nogle få områder, men arbejde for at opbygge værket mange steder. Vi skal føje nye distrikter til Herrens rige. Andre dele af hans vingård skal forsynes med hjælpemidler, som vil sætte deres præg på værket. Herren forbyder os at bruge selviske metoder i hans tjeneste. Han forbyder os at godtage planer, som vil berøve vor næste de hjælpemidler, som kan sætte deres præg på værket. Herren forbyder os at bruge selviske metoder i hans tjeneste. Han forbyder os at godtage planer, som vil berøve vor næste de hjælpemidler, som kan sætte ham i stand til at udføre sin del for at repræsentere sandheden. Vi skal elske vor næste som os selv.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.