We are to invite everyone—the high and the low, the rich and the poor, all sects and classes—to share the benefits of our medical institutions. We receive into our institutions people of all denominations. But as for ourselves we are strictly denominational; we are sacredly denominated by God and are under His theocracy. But we are not unwisely to press upon anyone the peculiar points of our faith. {7T 109.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 7 kapitel 22. 109.     Fra side 109 i den engelske udgave.tilbage

Tegnet på vor orden

Vi skal indbyde alle - høje og lave, rige og fattige, alle sekter og klasser - til at dele vore sundhedsinstitutioners fordele og nytte. Vi får folk ind på vore institutioner, som kommer fra alle trosretninger. Men vi selv skal være absolut trofaste overfor vort eget samfund; vi er helligt kaldede af Gud og er under hans teokrati. Men vi skal ikke pådutte nogen uforstandigt vor tros særpunkter.

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.